ICANN ICANN Email List Archives

[whois-comments]


<<< Chronological Index >>>    <<< Thread Index >>>

Formulation purpose WHOIS

  • To: whois-comments@xxxxxxxxx
  • Subject: Formulation purpose WHOIS
  • From: okke.delfosvisser@xxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 8 Feb 2006 10:19:17 +0100

Dear madam, sir,

You are kindly requested to take note of the attached document.

(See attached file: Whois ICANN Comments.def.doc)

Yours sincerely,


Okke Delfos Visser
General Counsel

Stichting BREIN
Postbus 133
2130 AC Hoofddorp
M: +31-(0)646700721
W: +31-(0)237997621
www.anti-piracy.nl


Voor Nederlandse ontvangers:
Vertrouwelijk. Niet voor publicatie of distributie. Ongeautoriseerd gebruik
van deze informatie leidt tot maatregelen in rechte. Vernietig de
informatie indien u niet als ontvanger aangewezen of bedoeld bent. Lees de
informatie niet. Verspreid de informatie op geen enkele wijze. Dank u voor
uw medewerking.

Voor internationale ontvangers:
Privileged and Confidential. Unauthorized use of this information will
result in legal action. Delete this information if you are not a named or
intended recipient. Do not read it. Do not dissiminate it in any manner or
form. Thank you for your cooperation.

Attachment: Whois ICANN Comments.def.doc
Description: MS-Word document<<< Chronological Index >>>    <<< Thread Index >>>

Privacy Policy | Terms of Service | Cookies Policy