ICANN ICANN Email List Archives

[whois-services-comments]


<<< Chronological Index >>>    <<< Thread Index >>>

Reaction OPTA to preliminary report Whois Task force

  • To: <whois-services-comments@xxxxxxxxx>
  • Subject: Reaction OPTA to preliminary report Whois Task force
  • From: "Natris, Wout de" <W.deNatris@xxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Jan 2007 17:24:31 +0100

L.S.,
 
Please find enclosed the reaction of the commission of OPTA to the preliminary 
report. If you have any questions, please feel free to get in contact with me.
 
With kind regards,
 
Wout de Natris
 
international liaison spam OPTA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Disclaimer
Dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die is 
beschermd door een beroepsgeheim.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, wijzen wij u erop dat elke vorm van 
verspreiding, vermenigvuldiging
of ander gebruik ervan niet is toegestaan.
Indien dit bericht blijkbaar bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken 
wij u ons daarvan
direct op de hoogte te stellen via tel.nr 070 315 3500 of e-mail 
mailto:mail@xxxxxxx en het bericht te vernietigen.
Dit e-mailbericht is uitsluitend gecontroleerd op virussen.
OPTA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud en 
juistheid van dit bericht en er kunnen 
geen rechten aan worden ontleend.


This e-mail message may contain confidential information or information 
protected by professional privilege.
If it is not intended for you, you should be aware that any distribution, 
copying or other form of use of
this message is not permitted.
If it has apparently reached you by mistake, we urge you to notify us by phone 
+31 70 315 3500
or e-mail mailto:mail@xxxxxxx and destroy the message immediately.
This e-mail message has only been checked for viruses.
The accuracy, relevance, timeliness or completeness of the information provided 
cannot be guaranteed.
OPTA expressly disclaims any responsibility in relation to the information in 
this e-mail message.
No rights can be derived from this message.

Attachment: Presentatie Chris def.doc
Description: Presentatie Chris def.doc

Attachment: 06203458, reactie Whois taskforce, 15-1-07.DOC
Description: 06203458, reactie Whois taskforce, 15-1-07.DOC<<< Chronological Index >>>    <<< Thread Index >>>

Privacy Policy | Terms of Service | Cookies Policy